БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯСъздаване на индивидуална програма на обучениеВсички начинаещи и напреднали музиканти са добре дошли

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ МУЗИКАНТИЗапознаване с основните базови правила и техникиОвладяване и развитие

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ МУЗИКАНТИСценичен музикален материал на професионално нивоРабота със засилена методика на обучение

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНИ МУЗИКАЛНИ ПРОЕКТИОбразователни и благотворителниОрганизиране и участие